Jak zajistím, aby můj blu-ray přehrávač fungoval bez dálkového ovladače?

Stručně řečeno, existují tři způsoby, jak hrát Blu-ray bez dálkového ovládání. Můžete pouze ovládat tlačítky na Blu-ray přehrávači, stahovat univerzální vzdálené aplikace a v neposlední řadě používat VideoSolo Blu-ray Player. Všechny tyto způsoby řeší problém.

Jak resetuji svůj přehrávač Sony Blu Ray bez dálkového ovládání?

Restartujte přehrávač Blu-Ray

 1. Vypněte a odpojte Blue-Ray přehrávač, nechte jej 30 sekund odpočívat.
 2. Stiskněte a podržte tlačítko pro otevření/zavření na přední straně přehrávače, znovu připojte napájecí kabel a poté tlačítko uvolněte.

Jak dosáhnu toho, aby můj přehrávač Sony Blu Ray hrál bez dálkového ovládání?

Jak stisknout play na Sony Blu-ray bez dálkového ovládání?

 1. Použijte fyzická tlačítka na přehrávači Sony Blu-ray. Pokud používáte starší model Blu-ray přehrávače Sony, pravděpodobně na něm jsou fyzická tlačítka.
 2. Pořiďte si univerzální dálkový ovladač.
 3. Použijte dálkový ovladač televizoru.
 4. Použijte smartphone s IR blasterem.

Jak resetujete DVD přehrávač Sony?

Chcete-li provést obnovení továrního nastavení přehrávače Blu-ray Disc™, postupujte takto:

 1. Na dodaném dálkovém ovladači stiskněte tlačítko HOME.
 2. Vyberte Nastavení.
 3. Vyberte Resetování nebo ikonu.
 4. Vyberte Obnovit tovární nastavení.
 5. Vyberte Všechna nastavení.
 6. Vyberte Start.
 7. Vyberte Zavřít.
 8. Vypněte zařízení a poté jej znovu zapněte.

Proč můj DVD přehrávač Sony nefunguje?

Můžete zkusit resetovat napájení jednotky a zkontrolovat, zda to pomůže. Chcete-li resetovat napájení, vypněte DVD přehrávač a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky na 30 sekund. Zapojte napájecí kabel zpět do elektrické zásuvky a zapněte přehrávač. Pokuste se otevřít zásuvku disku.

Proč můj přehrávač Sony Blu Ray říká zamčeno?

To by znamenalo, že je aktivována funkce Dětský zámek. Při odemykání nebo uvolnění přihrádky postupujte podle následujících kroků: Zapněte systém domácího kina. Stiskněte současně tlačítko STOP a tlačítko EJECT na pět sekund.

Jak odemknu svůj DVD VHS přehrávač Sony?

Jak zamknout nebo odemknout zásuvku disku.

 1. Zapněte DVD přehrávač.
 2. Stisknutím tlačítka FUNCTION nastavte funkci DVD.
 3. Současně stiskněte a podržte tlačítka STOP a DISC1 EJECT po dobu 5 sekund.

Jak dostanu dětskou pojistku z mého DVD přehrávače Sony?

Chcete-li vypnout režim dětského zámku, zapněte přehrávač a televizor. Podržte tlačítko Přehrát, dokud se na obrazovce neobjeví „UNLCK“. Možná budete muset podržet tlačítko po dobu 10 sekund nebo déle. Pokud si přejete resetovat dětskou pojistku, opakujte postup.

Jak odemknu svůj Blu-Ray přehrávač?

Jak zamknout a odemknout zásuvku disku.

 1. Zapněte přehrávač disků Blu-ray Disc®.
 2. Stiskněte a podržte tlačítko PAUSE nebo STOP na přehrávači disků Blu-ray po dobu přibližně 10 sekund, dokud se na displeji předního panelu nezobrazí LOCKED. POZNÁMKA: V závislosti na modelu budete muset stisknout tlačítko PAUSE nebo STOP.

Jak dostanu dětskou pojistku z mého Blu-Ray přehrávače Sony?

Opakovaně stiskněte ŠIPKU NAHORU nebo ŠIPKU DOLŮ, dokud se na displeji na předním panelu nezobrazí DĚTSKÝ ZÁMEK. Stiskněte buď + (Enter) nebo tlačítko ŠIPKA VPRAVO. Stisknutím ŠIPKY NAHORU nebo ŠIPKY DOLŮ vyberte nastavení. OFF: funkce DĚTSKÝ ZÁMEK je vypnutá.

Co mám dělat, když se můj DVD přehrávač neotevře?

Nelze otevřít přihrádku nebo vysunout disk z DVD přehrávače

 1. Ujistěte se, že je vypnutá funkce dětského zámku.
 2. Zkuste otevřít zásuvku disku.
 3. Pokud problém přetrvává, vypněte přehrávač DVD.
 4. Odpojte napájecí kabel na 30 sekund a poté jej znovu zapojte.
 5. Zapněte zařízení.
 6. Zkuste otevřít zásuvku disku.

Jak opravím svůj DVD přehrávač Sony, který se neotevře?

Odstraňování problémů

 1. Vypněte zařízení.
 2. Odpojte napájecí kabel nebo AC adaptér.
 3. Stiskněte a podržte tlačítko OPEN/CLOSE na předním panelu přehrávače disků a znovu zapojte napájecí kabel.
 4. Po otevření zásobníku uvolněte tlačítko OPEN/CLOSE.
 5. Vyjměte disk.

Doporučená

Byl Crackstreams vypnut?
2022
Je velitelské centrum MC bezpečné?
2022
Opouští Taliesin kritickou roli?
2022